Sedežni red – DA ali NE?

Najprej si odgovorita na tri vprašanja: koliko svatov imava, kako dobro se poznajo med seboj in kakšna bo oblika večerje?

Za sedežni red se vsekakor odločita, če imata več kot 40 svatov, če se ne poznajo vsi zelo dobro med sabo in če bo večerja trajala dalj čas. Sedežni red ni nujno potreben, če imate poroko v ožjem družinskem krogu, če se svatje resnično poznajo in če se odločite za stoječo obliko večerje oziroma večerja traja manj kot eno uro.

Sedežni red je odlična rešitev, če ne želite zmede ob vstopu svatov v prostor. Izkušnje kažejo, da je najbolj optimalno, da je za mizo 8 – 10 ljudi. Izogibajte se večjim omizjem, saj svatom otežijo dostop do plesišča, toalet… Če je za mizo manj kot 10 ljudi, se lahko izognete tudi imenskim karticam. Tako pustite svatom nekaj svobode, posamezen par pa se lahko odloči ali si želi sedeti nasproti ali eden poleg drugega.

PREDNOSTI SEDEŽNEGA REDA:
– Za isto mizo lahko posedete ljudi, ki se poznajo, s čimer zagotovite sproščenost.
– Svatu, ki na poroki ne pozna nikogar, zagotovite sedež in mu prihranite iskanje le-tega. Pazite le, da ga posedite poleg odprtih ljudi ali takih, ki imajo podobne interese kot on.
– Svatom, ki se pogosto družijo in za katere veste, da bi želeli sedeti skupaj, zagotovite skupno mizo. V nasprotnem primeru, bi sedeli razkropljeno, kjer bi pač našli prost sedež.
– Preprečite dramo. Brez sedežnega reda se lahko skupaj po nesreči usedeta dva s popolnoma različnimi nazori. Verjetno ne želite, da se vname hud besedni dvoboj na temo politike, verskega prepričanja ipd.
– Z njim zagotovite, da za mizami, ki so najbližje vajine mize, sedijo vajini najožji sorodniki.
– Mamicam z mlajšimi otroki oziroma otroci v vožičkih, zagotovite mizo blizu izhoda in stran od ozvočenja.
– Svatom, za katere veste, da ne bodo plesali, zagotovite mizo v bolj mirnem predelu
– Svatom, ki radi plešejo, zagotovite mizo blizu plesišča
– Morebitno mizo za otroke lahko postavite daleč stran od plesišča